Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Redis Overview

Tags:
redis cache optimization sharing learning # Preface Was inspired to write a blogpost on Redis basics after a sharing session. I'm very new to Redis so please don't take my words for it :D The content will mostly be from , rewritten from my perspective. # Key points about Redis 1. Redis # Data Type Basic types: * String * List * Map * Sorted sets # Persistence - How to recover from a failure # Use case # Extra reading

The making of USRUN

Tags:
USRUN dev USRUN - ỨNG DỤNG HỖ TRỢ NGƯỜI CHẠY BỘ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG TỪ HCMUS Thử ngay, tại sao không! Với sự phát triển mạnh mẽ về tinh thần, nhu cầu rèn luyện thể thao ngày càng cao của mọi người trong đời sống xã hội ngày nay, USRUN - Ứng dụng hỗ trợ người chạy bộ trên thiết bị di động từ HCMUS là một trong những ứng dụng đặc biệt giúp nâng cao hiệu quả của việc luyện tập chạy bộ đến từ đội ngũ sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ứng dụng USRUN được thiết kế với một hệ thống hoàn chỉnh gồm các tính năng cơ bản tối thiểu, đem đến luồng gió mới trong danh sách phần mềm thuần túy chạy bộ cho người Việt tại Việt Nam, đặc biệt là các bạn sinh viên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Các tính năng của USRUN mà bạn sẽ thích: + Ghi nhận hoạt động chạy bộ của người dùng. + Cho phép người dùng tham gia các sự kiện chạy bộ thông qua ứng dụng và ghi nhận kết quả chạy bộ của người dùng. + Cung cấp các bảng thống kê kết quả chạy bộ của người dùng trong trang cá nhân. + Quản lý các thông tin cá nhân, sức khỏe của người dùng. + Cho phép người dùng tham gia các đội chạy bộ trên ứng dụng. Tại Việt Nam, lượng ứng dụng chạy bộ do chính người Việt phát triển dường như rất ít, cũng như sự tùy biến tính năng sao cho phù hợp với môi trường của người Việt chưa cao. Từ những điều trên, ứng dụng USRUN lấy người Việt làm ngọn, mang đến những tiện ích tuyệt vời, dễ dàng sử dụng cho người dùng, đặc biệt là các bạn. Ứng dụng tập trung phát triển vào các tính năng cơ bản nhưng cần thiết nhất, góp phần nâng cao hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe cho mọi người một cách đơn giản và tiết kiệm. Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng chạy bộ thuần Việt nhưng năng suất vẫn hiệu quả thì ứng dụng USRUN chính là chân ái! Tải đi chờ chi! ![👇](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta8/1.5/16/1f447.png)![👇](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta8/1.5/16/1f447.png)![👇](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta8/1.5/16/1f447.png) [https://tinyurl.com/usrunggplay](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fusrunggplay%3Ffbclid%3DIwAR1sU68ind7hOo8p3H41PJ13hvDq9ZbOoqK1pAf2-akrV1_YZIKNglABhtU&h=AT2dDw1slZ7mBbFFSNrIJgPArVMVvQpDgQ_8ZxS9w70hArY0xUUQ1gBSuzchS4rcHROm-tyA5DQysrV0G22Ps-ZE0v-HNTwztfiTRj4oAmFX4F9_WRydeZfpYTaB--LEKr41&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2XS1B40_2EBlNhMPVWpp3OXzt2318Ph8oQyVAXVCNo6rKnC7Ge2VWOgVN-mqLvcSHD8AWrPrKKYF6Q1zg51HOEHECtj2Cwub84k3u4mO6iHqdPyxZNlM6EwPiKD0SFF4LrLsyHCyZPXfUdb4283fZR6ObWX2i8QtXopo1VTyKuYxLCLR2X3y82TQ)

1D vs 2D arr

Tags:
programming data data-types https://stackoverflow.com/questions/17259877/1d-or-2d-array-whats-faster